Polityka prywatności - Rodzicem Jestem

Polityka prywatności

Witamy Cię,

Jeśli tutaj jesteś to znaczy, że cenisz swoją prywatność.

Rozumiemy Cię, dlatego przygotowałyśmy dokument, w którym opisujemy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystania ciasteczek (pliki cookies) na naszej witrynie http://rodzicemjestem.pl

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące polityki prywatności możesz napisać do nas na adres kontakt@rodzicielskidrogowskaz.pl

Formalnie – administratorem twoich danych jest Aleksandra Rother – zwana dalej Rodzicielski Drogowskaz.


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE – skrócona wersja polityki

Dbamy o Twoją prywatność, ale także o Twój czas. Dlatego mamy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad ochrony Twoich danych.
 1. Kiedy odwiedzasz witrynę i zostawiasz komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania. Zapisując się do newslettera, czy pisząc do nas maila przekazujesz mi swoje dane osobowe. Obiecujemy Ci, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Używamy następujących narzędzi analitycznych: Google Analytics oraz Facebook Pixel. W ramach tych narzędzi zbieramy dane zbierane są dane dotyczące odwiedzin strony, demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. Facebook Pixel pozwala, aby kierować spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację.
 4. Niektóre obszary witryny Rodzicem Jestem należącej do Rodzicielski Drogowskaz mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 5. Osadzone na stronie video z serwisu YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Te pliki cookies są ładowane dopiero przy odtwarzaniu wideo.
Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz wszystkie szczegóły.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z naszej witryny możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Rodzicielski Drogowskaz wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Rodzicielski Drogowskaz zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Rodzicielski Drogowskaz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie. Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

GWARANTUJĘ CI POUFNOŚĆ WSZELKICH PRZEKAZANYCH NAM DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy RODO. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

TWOJE PRAWA – zawsze, w każdej chwili masz prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.

Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie Twoje dane na przetwarzamy oraz w jakich celach to robimy. Odpowiemy na wszystkie pytania pod adresem kontakt@rodzicielskidrogowskaz.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.